Ett par ord på vägen Det fantastiska med att vara copywriter är balansen mellan lek och allvar, mellan tanke och känsla. Man får vara barn igen och tänka utan begränsningar. Det är ett arbete som kräver sin artist och konstnär av utövaren. Men du, respektera att allt inte går att sälja med mördande reklam. Glöm…

Läs mer

Skriv aldrig för dig själv Att skriva reklam är att skriva för andra. Copywritern skriver inte monologer. Nej, reklamtexter är dialog. Dialog med läsaren, läsaren som även är målgruppen. När man skriver för andra måste man ha rätt inställning till läsaren och ta hänsyn till hens intressen, kunskaper och förutsättningar. Copywritern måste med andra ord…

Läs mer

Lär av de stora. Som David Ogilvy, till exempel. När jag pluggade till min journalistexamen vid Temple University i USA, hade jag den underbare professorn Walter Weir i copywriting. Walter drev en på sin tid en ledande reklambyrå på Madison Avenue och blev professor i 70-årsåldern eftersom han älskade människor och sin profession. Walters hade…

Läs mer

Allt börjar med förståelse Två saker är odiskutabla när det gäller skriftlig marknadskommunikation: Det tar ett helt liv att bli bra på hantverket. Och utan research lyckas du sämre. Textproduktion handlar visserligen mycket om kreativitet, men att stänga munnen och börja skriva är ofrånkomligt den snabbaste vägen till att nå målet. Den som dessutom kombinerar…

Läs mer

Om reklam Det absolut första du måste lära dig när det gäller reklam, är ett sätt att tänka: Sälj inte produkterna och tjänsterna, sälj resultatet. Det här är en grundregel lika gammal som fenomenet reklam. Din målgrupp har ett problem. Du har lösningen. Därför ska du visa vad ert erbjudande åstadkommer. Vilka problem löser ditt…

Läs mer

Vad kännetecknar en god copywriter? Å ena sidan är frågan omöjlig att besvara, för det finns ingenting som inte är av värde för en copywriter. Men det går att hitta ett spår, ett mönster, en samling av tillgångar. Finns inte de där, är det svårare att bli en god copywriter. Här kommer nu en liten…

Läs mer

Vad är och gör en copywriter? Vad är egentligen en copywriter? Och varför säger vi copywriter även i Sverige? Svaret på den senare frågan är intressant, för det finns ingen entydig sanning. Svenska språknämnden anser naturligtvis att det är onödig engelska. De rekommenderar oss att använda det redan befintliga ”reklamskribent”. Och visst, varför inte? Använd…

Läs mer