tom-holmes-556800-unsplash

Skriva en annons – från latinets ”annuntio”. En traditionell annons är ett reklammeddelande tryckt på papper, oftast i en tidning eller tidskrift. Ordet härstammar från latinets ”annuntio” som betyder att tillkännage. Annonsering är lite som att använda marknadsföringens hagelbössa, eftersom metoden lämpar sig bäst när målgruppen är stor och allmän. Att annonsera är alltid effektivare…

Läs mer