7. Ett par ord på vägen

Det fantastiska med att vara copywriter är balansen mellan lek och allvar, mellan tanke och känsla. Man får vara barn igen och tänka utan begränsningar. Det är ett arbete som kräver sin artist och konstnär av utövaren. Men du, respektera att allt inte går att sälja med mördande reklam. Glöm det ordspråket. Det krävs ödmjukhet, människokännedom och ett gott hjärta. Försäljning är ofta nära knutet till kapitalism och ska du sälja med långsiktig framgång är det viktigt att alltid grunda kommunikationen på god etik, moral och ödmjukhet. Konsumenterna besitter i allt högre grad kunskap och erfarenhet kring vad reklam är och vilka knep en marknadsförare använder. De har önskemål om att produkten inte ska vara del i en negativ tillverkningsprocess (miljö, djur, barnarbete, social ansvarstagande företag etc). Konsumentkraven skärps allt eftersom och detta ställer svenska företag inför nya utmaningar. Man kan sammanfatta det i en enda mening: Den godhjärtade skribenten på det goda företaget går en lysande framtid till mötes.https://www.ivermectin-norge.com

När du nu startar din vandring mot den fulländade texten, vill jag som sagt ge dig mängder med goda råd, råd som bygger på erfarenhet och åtskilliga genomlästa böcker i teorier kring skriftlig kommunikation. Varsågod, här är de första:

  • Korrekta och tydliga fakta, disposition och rättstavning ska vara grundelement i dina texter.
  • Bygg på det med att lösa ett problem eller en osäkerhet hos läsaren. Hitta målgruppens behov, drömmar och vad som driver dem.
  • Texten ska visa känslor hellre än svåra fackord. Läsaren är alltid en människa och människor har endast en sak gemensamt: Vi har känslor och förnuft. Öppna dig
  • Öppna dig dock inte på falska grunder. Och överdriv inte känslosamheten, för då vaknar en annan egenskap som alla människor har gemensamt: misstänksamheten (”de menar inte vad de säger”).
  • För att kunna skriva, behöver du inspiration, allmänbildning och en hjärna som tycker om att fundera. Jag brukar ge rådet att läsa mycket, till dem som vill bli bra skribenter. I andras ord finns en kärlek som på något magiskt vis förs över till din penna. Läs därför allt du kan komma över, inom filosofi, idéhistoria, skönlitteratur, poesi och annat. Läs bibeln. Läs serier. Läs musiktexter. Och framförallt: Läs reklam. Där finns den största nyckeln till dina egna texters lycka.