8. Målgruppen avgör

När du skriver, måste du se till att vara tydlig. Målgruppen får inte missa annonsen. En del kallar det för att ”måla med den stora penseln och låta färgen synas”. Det är därför som det ofta är en enda stor bild i en annons, en enda stor textrubrik eller en enda tanke i exempelvis radioreklam. Man satsar på ett dominerande element.

När du skriver, måste du se till att vara personlig. Utan att bli inställsam eller påstridig. Den som läser din text har endast en hjärna. Kom ihåg detta: Målgruppen är alltid en enskild person. Det är alltid EN individ som tar till sig budskapet även om det är en grupp människor du riktar dig till.

När du skriver, fokusera på ditt uppdrag: Att skriva så att målgruppen snabbt och utan problem förstår vad avsändaren vill ha sagt. Du får sällan en chans till.

När du skriver, behandla målgruppen med respekt. Det är svårt. Men om du byter roll så blir du säkrare på att du formulerar dig rätt. Tänk dig helt enkelt att du ingår i målgruppen istället för projektgruppen bakom marknadsföringen. Om du vill att man ska tala till dig på det vis du skrivit, bra! Om inte, radera och starta om.

När du skriver, måste du ha ett erbjudande. En lyckad annons innehåller ofta någon form av belöning eller löfte. Det kan vara uttalat eller outtalat. Men skryt aldrig! Om du ”skriver folk på näsan” slutar de att ta del av budskapet. Underskatta aldrig målgruppen.

När du skriver, kom ihåg att det tar tid att skapa bra reklam. Målgruppen kanske ägnar 30 sekunder åt din text, men du har med all säkerhet lagt ner åtskilliga timmar på arbetet med att finna den rätta kombinationen av ord och bokstäver.

När du skriver, se gärna arbetet som författandet av ett kärleksbrev. Du vet vem du skriver till och du uttrycker dig från hjärtat för att få igång en relation eller förstärka en redan existerande. Får man in en bit av romantikens skriftliga värden i budskapet till kunden eller den tänkta kunden, ja – då kommer avsändaren och målgruppen varandra närmare.

När du skriver ska du inte tala målgruppens språk. Ja, du läste rätt! Skriv inte på skånska till en målgrupp i Skåne. De kommer tro att du driver med dem. Tala rikssvenska. Att klä sina ord i målgruppens dialekt är att klä ut dig till någon du inte är. Alltså: tala inte målgruppens språk, men tala ett språk som målgruppen förstår! Det är skillnad.

När du skriver, se till att säga det du har att säga. Inget mer. Skippa rundsnacket. Målgruppen attackeras av så många budskap varje dag att du måste fånga uppmärksamheten där konkurrenterna lämnar luckor. Rakt på!

När du skriver, begå inte det klassiska misstaget att resonera i banor som ”Det fattar dom säkert …” Utgå inte ifrån att målgruppen förstår det du förstår.

Självklart ska din text vara kort och utan krusiduller. Men lämna inga luckor i logik eller nödvändig fakta. Målgruppen avskyr det. De blir tveksamma. Och då störs deras läsrytm och de överger förmodligen fortsättningen av texten.

När du skriver, förstå huvudregeln för skriftlig marknadskommunikation: Skriv kort. Det betyder alltså INTE att det är förbjudet att skriva tre sidor med text när produktionen kräver det. Däremot betyder det att inte använda för många ord när det inte behövs. På sätt och vis handlar det alltså om att visa artighet mot målgruppen.